AVÍS LEGAL

Drets de Propietat Intel·lectual
Tots els continguts del website http://www.mmcercs.cat, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva del Museu de les Mines de Cercs. Colònia Sant Corneli 08698 CERCS (Barcelona) . Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de fer-se amb el consentiment previ dels responsables del Museu de les Mines de Cercs.

Tractament de los Dades de Caràcter Personal
L’accés a alguns dels serveis que el Museu de les Mines de Cercs ofereix a través de la seva pàgina web, implica la complementació de formularis de sol·licitud i el subministrament per part dels usuaris d’algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert a la Llei Orgànica de 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació personal recollida dels usuaris a través del website s’emmagatzema en bases de dades propietat del Museu de les Mines de Cercs, que assumeix totes les mesures de seguretat per garantir la confidencialitat e integritat de la informació. Aquesta informació serà emmagatzemada i tractada pel Museu de les Mines de Cercs amb la finalitat de prestar i informar dels seus serveis així com la de millores del seu website. En tots els formularis es senyala amb ‘*’ les entrades de dades obligatòries per aquesta finalitat.
Així mateix, qualsevol usuari podrà exercir el seu dret a l’accés, rectificació i, si ho desitja, cancel·lació de les dades de caràcter personal subministrades al Museu de les Mines de Cercs, mitjançant comunicació escrita al Museu de les Mines de Cercs, m.cercs@diba.cat. Queda exclòs d’aquests recursos mides de seguretat on-line com encriptació de dades transmeses o ús de protocol SSL.

Garantia de l’anonimat en la navegació per la pàgina web
El Museu de les Mines de Cercs realitza el seguiment i l’anàlisi estadístic del tràfic de visites al website amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre la identificació d’un usuari concret.

Links
La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals (links) a altres pàgines web gestionades por tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és informar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès. El Museu de les Mines de Cercs no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests links i no gestionada directament per l’Àrea de Comunicació del Museu de les Mines de Cercs.

Disponibilitat i Accessibilitat al lloc web
El Museu de les Mines de Cercs no garanteix en cap cas la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que poden patir interrupcions per causes alienes a l’empresa. En la mida que sigui possible, el Museu de les Mines de Cercs avisarà amb antelació de qualsevol tipus d’interrupció en el funcionament que pugui patir la pàgina web.

El Museu de les Mines de Cercs exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que la manca de disponibilitat de la pàgina web pugui causar als seus usuaris o clients.