Els Magatzems


La mineria és una activitat extractiva molt complexa que requereix una constant modernització tècnica. L’aïllament respecte als centres industrials del país i les dificultats en el transport així com el seu elevat preu, al peu de les galeries hi apareixen un seguit d’instal·lacions per aconseguir que l’explotació minera sigui eficient. Tallers de fusteria, mecànica, electricitat, pneumàtica i, el més característic de tots, el de lampisteria on tenien cura de totes les làmpades de llum (oli, carbur i bateria) i de seguretat.