La mina Sant Romà

Locomotora elèctrica, entrada a la galeria de carbó amb tren miner

Aquest complex món de la mineria; és a dir, el conjunt de tècniques emprades per a l'extracció del carbó, es mostren en un espai singular i únic, els 450 metres de la mina Sant Romà. És aquí on es pot conèixer in situ l'evolució tècnica i les condicions de treball al llarg de 150 anys d'explotació minera.


A les primeres mines s’explotaven els jaciments més superficials que permetien un accés directe a les vetes de carbó a partir de l’obertura de galeries que seguien la direcció i la inclinació de les capes i que difícilment arribaven a tenir més de 500 m de llargada.

Les condicions de treball eren extremadament dures: llargues jornades de treball, sous molt baixos i, sobretot, l’extraordinari perill que comportava treballar a l’interior de les mines, mal ventilades, on regnaven la pols i la humitat i on, sovint, es produïen esllavissades i explosions.

Els miners entraven a la mina a les 6 del matí i en sortien a les 6 de la tarda; dins de la mina menjaven, reposaven i treballaven amb l’única il·luminació d’una làmpada d’oli.