Temps de revolta


La colònia era un poble viu que bategava al so de la festa quan calia honorar a Santa Bárbara, patrona dels miners, quan el dol omplia els cors durant els tràgics accidents i, també quan arribava el temps de la revolta i de les reivindicacions laborals.

Amb aquestes dures condicions de treball és lògic imaginar que la conca minera, com totes les de la resta de l’Estat, protagonitzés, al llarg de la seva història, episodis importants de reivindicacions socials.

D’entre els més remarcables que han marcat la història de les reivindicacions de la mineria comarcal, cal destacar-ne dos: la coneguda com a Fets de Fígols de 1932 despres de la revolta de l'Alt Llobregat i la vaga de 1977.