La vida a la colònia


La vida a les colònies mineres era difícil degut al seu aïllament i al fet que tots els habitants depenguéssin totalment de la mina i de l’empresa minera. Fins a la Guerra Civil i, malgrat l’aïllament, les colònies van viure intensament les reivindicaions polítiques i socials del període: l’enfrontament constant amb l’empresari, la lluita per les reivindicacions laborals i socials, l’anticlericalisme, la força del sindicat CNT-FAI són indestriables de la seva història.