Política
de privacitat

A MUSEU DE LES MINES DE CERCS ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
MUSEU DE LES MINES DE CERCS.
P5826803H.
Plaça Sant Romà s/n Colònia Sant Corneli - 08698 - Cercs - BARCELONA.
m.cercs@diba.cat.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MUSEU DE LES MINES DE CERCS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MUSEU DE LES MINES DE CERCS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a m.cercs@diba.cat o Plaça Sant Romà s/n. Colònia Sant Corneli. 08698 Cercs - Barcelona..
 
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades de contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MUSEU DE LES MINES DE CERCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters en funció de l'interès mostrat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud
 • Consentiment de l'interessat: Enviar-li comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d'enviament i recepció de correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MUSEU DE LES MINES DE CERCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials.
 • Consentiment de l'Interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials en funció de l'interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d'enviament i recepció de correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

3. Tractament de les dades de clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MUSEU DE LES MINES DE CERCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.
 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d'enviament i recepció de correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

4. Tractament de les dades de drets d'imatge

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MUSEU DE LES MINES DE CERCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Totes les dades se suprimiran quan l'interessat així ho sol·liciti (excepte els que figurin en hemeroteques

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l'Interessat: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l'empresa

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l'empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d'imatges per als mitjans informatius d'empresa.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d'enviament i recepció de correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Facebook, amb la finalitat de publicació d'imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en:https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d'imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedin, amb la finalitat de publicació d'imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Twitter, amb la finalitat de publicació d'imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: https://twitter.com/en/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de publicació d'imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

5. Tractament de les dades personals de visitants a les instal·lacions

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MUSEU DE LES MINES DE CERCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades se suprimiran als quatre anys del seu registre o fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Interès legítim del Responsable: Control d'entrades i sortides a les instal·lacions del responsable per motius de seguretat i traçabilitat de visites.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MUSEU DE LES MINES DE CERCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en interès públic: Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), tal com s'indica a la "Guia sobre l'ús de càmeres de vídeo per a la seguretat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.